Now showing items 1-20 of 21

 • Dětské centrum 

  Hamšík, Václav
  Závěrečná diplomová práce řeší návrh novostavby multifunkčního objektu Dětského centra ve městě Uherský Brod. Stavba je umístěna v blízkosti městského parku. Navrhovaný objekt v sobě sdružuje funkci dětského výukového ...
 • Mateřská škola 

  Křenek, Vojtěch
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Záměrem je výstavba nové mateřské školy, která poskytne dětem předškolního věku z budovy vizuální kontakt s přírodou a venkovním ...
 • Mateřská škola v Sedlejově 

  Pavlů, Iveta
  Diplomová práce s názvem Mateřská škola v Sedlejově řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Mateřská škola má dvě nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený. Zastřešení je provedeno plochou střechou. ...
 • Mateřská škola v Tišnově 

  Kerberová, Lenka
  Novostavba mateřské školy je umístěna v Tišnově. Budova je dvoupodlažní, částečně podsklepená. V přízemí se nachází dvě samostatná oddělení mateřských škol a hospodářská část. V nadzemním podlaží se nachází společenské ...
 • Mateřská škola v Třebíči 

  Svoboda, David
  Diplomová práce na téma „Mateřská škola v Třebíči“ řeší návrh novostavby mateřské školy. Objekt se nachází v Třebíči v hustě obydlené části Podklášteří. Jedná se o zděnou jednopodlažní samostatně stojící stavbu, osazenou ...
 • Mateřská škola, Brno - Tuřany 

  Kleinová, Eva
  Předmětem této práce je návrh novostavby mateřské školy ve formě projektové dokumentace k provedení stavby v městské části Brno - Tuřany. Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící, jednopodlažní objekt. Mateřská škola ...
 • Mateřská školka, Uničov 

  Ondráček, Tomáš
  Diplomová práce řeší návrh mateřské školy v Uničově. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, bez podsklepení. Vzhledem k takřka dokonale rovinatému terénu a účelu objektu by bylo podsklepení zbytečné. Mírný svah, který vybraná ...
 • Monitorování účasti na sportu a pohybových aktivitách vybrané skupiny obyvatel 

  Nguyen Minh, Duc
  Cílem práce je prostřednictvím monitoringu zjistit možnosti účasti dětí předškolního věku na volnočasových sportovně pohybových aktivitách u vybrané skupiny populace. Dále pak, na základě studia legislativních předpisů a ...
 • Návrh webových stránek 

  Hanáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek s dílčí částí informačního systému pro Základní školu a Mateřskou školu Ladná. Webové stránky budou určeny k nalezení veškerých informací o škole pro širokou. Informační ...
 • Novostavba objektu mateřské školy 

  Juračková, Pavla
  V diplomové práci je řešen projekt novostavby mateřské školy. Objekt je osazen v lokalitě samostatně stojících rodinných domů, z toho důvodu je řešen jako dvoupodlažní. Půdorysně je navržen do tvaru písmene U. V přízemí ...
 • Nursery school 

  Horáček, Radek
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 60 dětí rozdělených do 4 oddělení. Objekt se založen na základových pasech. Půdorys objektu ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Karafiátová, Dagmar
  Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v Jihlavě, čímž reaguje na tržní mezeru v oblasti poskytování služeb mateřských škol. V práci jsou nejprve shrnuty teoretické ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Šinko, Erik
  V bakalárskej práci sa zaoberám vytvorením podnikateľského zámeru založenia súkromnej škôlky. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská, druhá časť je analytická a skúma podnikateľské prostredie, možnú konkurenciu a ...
 • Prováděcí dokumentace elektro pro mateřskou školku 

  Macků, Dominika
  Práce má tři hlavní části. První část práce seznamuje čtenáře s problematikou silových a datových instalací. To zahrnuje související legislativu, LPS, způsob přivedení elektrické energie do objektu a elektrické rozvody v ...
 • Sportovní centrum s mateřskou školou 

  Schwarz, Vojtěch
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci ke sportovnímu centru s mateřskou školou. Objekt má tři kaskádovitě jdoucí podlaží. Funkčně je objekt rozdělen na dvě části, sportovní halu a mateřskou školu s kuchyní. ...
 • Stavebně technologický projekt mateřské školy 

  Alexa, Martin
  Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt mateřské školy v Brně. Zabývá se technickou zprávou, technologickými postupy výstavby. Obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Bírová, Eva
  Vo svojom návrhu som sa rozhodla nadviazať na víťazný návrh od architektonickej kancelárie MAXWAN, zachovaním plánovaných kultúrnych stavieb a lokalizovaním nového komplexu škôl priamo na brehu rieky.
 • Školící středisko 

  Matoulková, Simona
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací školícího střediska, určeného pro služby veřejnosti. Stavba je situována v Královéhradeckém kraji v obci Náchod, katastrální území Náchod, ležící na parcelách číslo 1150/1, ...
 • Tepelná čerpadla země - voda 

  Kovářík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá daným tématem ve třech rovinách teoretické, praktické a experimentální. Projekt řeší vytápění mateřské školy, experiment se zabývá vybíjením kapacity vrtu pro tepelná čerpadla země – voda.
 • Vytápění mateřské školy 

  Železná, Karolína
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část představuje problematiku systémů podlahového vytápění. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh vytápění objektu nízkoteplotním systémem kombinujícím ...