Now showing items 1-8 of 8

 • Jeřábová kladnice - nosnost 25 t 

  Šanca, Kristián
  Jeřábová kladnice je spodní část kladkostroje. Je navržena tak, aby splnila funkci nosnosti 25 000 kg a zároveň byla bezpečná a co nejlehčí. V práci je popsán princip kladkostroje. Zvoleno je konstrukční řešení, ve kterém ...
 • Jeřábové háky, konstrukce a výpočet 

  Vítů, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením, výpočty, konstrukční dokumentací a výrobními postupy jeřábových háků. Práce obsahuje rešerši typů háků, postup výpočtu jednoduchého kovaného háku, dále jsou v práci uvedeni výrobci ...
 • Kuličkové šrouby pro posuvové soustavy s dlouhým zdvihem 

  Nováček, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na dlouhé kuličkové šrouby s maticí. Je zde popsán jejich princip, základní typy a parametry i současný stav jednotlivých používaných komponent. K práci je vytvořen v programu Microsoft Excel ...
 • Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí kuličkového šroubu a matice 

  Dvořák, David
  Diplomová práce je zaměřena na pohon lineární osy portálového obráběcího centra typu spodní gántry pomocí kuličkového šroubu a matice. Je zde stanovena hranice, kdy je vhodné použit poháněný šroub a kdy poháněnou matici. ...
 • Návrh technologie pro šroubové spojení pro extrémní zatížení 

  Václavek, Jan
  Šroubové spoje jsou často používanou metodou spojení dvou nebo více součástí v provozu namáhaných různými druhy zatížení, v některých případech se může jednat o zatížení extrémní. Tématem bakalářské práce je představení ...
 • Návrh technológií pre súčiastky "vodiaca skrutka" a "matica skrutky" 

  Staník, Štefan
  Bakalárska práca popisuje návrh technológie pre výrobu vodiacej skrutky a matice nožového suportu pre mechanický sústruh SV 18 RA. Veľkosť výrobnej série je 200 kusov ročne a výroba sa bude vykonávať na konvenčných strojoch. ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování předepjatých šroubových spojů 

  Žaba, Tomáš
  V této diplomové práci je realizována výuková úloha na experimentální stanici pro měření veličin v předepjatém šroubovém spoji. V rámci její přípravy byla provedena inovace stanice vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu ...
 • Srovnání MKP modelů spojů 

  Hlaváč, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou srovnávání náhradních zjednodušených modelů spojů používaných v rámci komplexních MKP modelů s podrobnými modely detailů spojů. Jedná se především o šroubové spojení s běžným a ...