Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza vybraných nutričních parametrů v nových odrůdách angreštů 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce se zabývá novými odrůdami angreštu. V teoretické části je angrešt charakterizován z biologického hlediska, co do obsahu zdraví prospěšných látek a z hlediska potravinářské technologie. Dále se teoretická ...
 • Analýza zdravého životního stylu vysokoškolských studentů 

  Farkašová, Jana
  Předmětem bakalářská práce je na základě analýzy vytvořit vlastní návrh doporučení vedoucí ke zdravému životnímu stylu vysokoškolských studentů. K tomuto výzkumu byl využit dotazník, který porovnává životní styl studentů ...
 • Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.) 

  Rop, Otakar; Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Mlček, Jiří; Salaš, Petr; Krška, Boris; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kramářová, Daniela; Beklová, Miroslava; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-12-28)
  Study of changes of nutritional value of fruit during the process of ripening can help to estimate the optimal date for fruit harvesting to achieve the best quality for direct consumption and further utilization. The aim ...
 • Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů 

  Fila, Vít
  Bakalářská práce „Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů“ řeší problematiku současného zdravotního stavu a životního stylu studentů vysokých škol z pohledu ekonomiky zdraví. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou ...
 • Mléko a mléčné výrobky a jejich význam ve výživě 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce je rozbor složení mléka, jeho vznik, původ a místo tvorby a dále zhodnocení prospěšných i škodlivých vlastností mléka. Dalším aspektem této studie je důvod, proč bychom měli mléko konzumovat a zda je vůbec ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Dekýš, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzou a návrh elektronického obchodu pre firmu pôsobiacu v oblasti zdravej výţivy a na návrh jeho propagácie na internete podľa moderných trendov.
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Halouzková, Radana
  Diplomová práce řeší otázku založení reálného a konkurence schopného podniku v oblasti zdraví, nejen psychického, ale i fyzického. Základ projektu tvoří kvalitně sestavený podnikatelský plán. Podnik se zabývá regenerační ...
 • Pozitivní účinky konjugované linolové kyseliny na lidské zdraví 

  Baštová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou mastných kyselin, jejich strukturou, názvoslovím, vlastnostmi, reakcemi a stanovením. Dále se věnuje historii, zdrojům, účinkům na lidské zdraví a správnému poměru omega-mastných ...
 • Zinek v potravinových doplňcích 

  Sauchanka, Katsiaryna
  Cílem této bakalářské práce je stanovení zinku ve vybraných druzích potravinových doplňků voltametrickou metodou. V první části práce jsou popsány obecné vlastnosti zinku, jeho výskyt, toxicita a vliv na organismus člověka. ...