Now showing items 1-7 of 7

 • Design skládacího multifunkčního lékařského boxu pro očkování v terénu. 

  Kudlíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu pro očkování v terénu. Jde o mobilní zázemí určené především pro humanitární mise a pro vyřešení stávajících nevyhovujících podmínek. Jeho multifunkčnost spočívá ...
 • Litina s vermikulárním grafitem 

  Švábenský, Petr
  Tato rešeršní práce má za cíl shrnout dosud známé vlastnosti a způsoby výroby litiny s vermikulárním grafitem. V první části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způsoby využití. Druhá část je zaměřena na ...
 • Studium vlivu metalurgických a technologických parametrů na mechanické vlastnosti slitin hliníku 

  Pešek, Jakub
  Diplomová práce byla vypracována se záměrem vysledovat a popsat délku modifikačního účinku třech různých typů modifikátorů a jejich působení na mechanické vlastnosti hliníkové slitiny. Dále bylo úkolem zpracovat a vyhodnotit ...
 • Vliv modifikace a očkování na strukturu a mechanické vlastnosti slitin hliníku 

  Janošťák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem očkování a modifikace na vnitřní strukturu a vlastnosti hliníkových slitin typu Al-Si. V experimentální části je zkoumán efekt očkování pomocí kombinace titanu a bóru, modifikace pomocí ...
 • Výroba legovaných litin 

  Sobotka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřená na austenitickou litinu s kuličkovým grafitem. Zabývá se jejími druhy, mechanickými a fyzikálními vlastnostmi a vlivem legujících prvků. Dále se zaměřuje na výrobní postup a nebezpečí vzniku ...
 • Výroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí 

  Blaha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litiny s kuličkovým grafitem, jejího chemického složení, ...
 • Základní metody ovlivňování struktury hliníkových slitin 

  Janský, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je pojednat o běžných způsobech ovlivnění struktury hliníkových slitin. Práce se zabývá rychlostí ochlazování, očkováním a modifikací. V experimentální části jsou porovnávány snímky vzorků různých ...