Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace ořechových olejů 

    Coufalová, Dominika
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů, konkrétně mandlového a pistáciového, za studena lisovaných. Teoretická část se zabývá popisem vybraných skořápkových plodů, charakterizací ...
  • Vliv použitého oleje na složení a senzorickou kvalitu sýrových analogů 

    Buldra, Martin
    Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací sýrových analogů, tj. výrobků, v nichž je úplně nebo částečně nahrazena některá z mléčných komponent nemléčnou složkou. Modelové vzorky, sýr eidamského typu a analog s přídavkem ...