Now showing items 1-10 of 10

 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí 

  Holá, Martina
  Předmětem řešení je revize zástavby vymezující severozápadní část Žerotínova náměstí, která je v současné době tvořena tzv. Bílým domem (Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, VOŠ zdravotnická). Návrh vychází ...
 • Oživení 

  Vávra, Vít
  Vytvořit nové, proto aby staré mohlo žít důstojně a přežít další nové.
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ 

  Opatrný, Vladimír
  PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ. K návrhu bylo přistoupeno jako k celkové asanaci území se zanecháním a znovuvyužitím jednoho centrálního objektu. Dále zde bylo umístěno několik ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Hlubinková, Monika
  Diplomová práce týkající se rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zabývá zanalyzováním současného stavu města, vyhodnocením jeho problémů a potenciálů, a následným návrhem urbanistického, ...
 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Javorský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stavbou nového komunitního centra a rekonstrukcí stávajícího kostela s farou v Ostravě-Kunčičkách. Cílem práce je oživit řešené území potenciálního centra dění Kunčiček a vhodným řešením reagovat ...
 • Urbanistické řešení areálu Výstaviště Brno 

  Kopřivová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funkčního využití území areálu výstaviště v Brně. Areál je vymezen od jihu velkým městským okruhem města Brna a od severu ulicí Hlinky. Cílem návrhu bylo oživit stávající ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Vacek, Jiří
  Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, ...
 • Urbanistické řešení sportovního areálu v Brně za Lužánkami 

  Zach, Jakub
  Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funkčního využití území Za Lužánkami v katastrálním území Ponava městské části Královo Pole ve městě Brno. Areál je vymezen ulicemi Sportovní, Drobného a Tř. Generála ...
 • Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt 

  Hýzl, Petr; Dašek, Ondřej; Coufalíková, Iva; Varaus, Michal; Stehlík, Dušan (Hindawi, 2019-08-04)
  The paper focuses on the issue of using reclaimed asphalt in asphalt mixtures used for highly traffic-loaded asphalt pavements - in asphalt mixtures of the stone mastic asphalt (SMA) type. It is a skeleton-type mixture, ...
 • VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - LOKALITA BÝVALÉ KROMĚŘÍŽSKÉ BRÁNY 

  Höferová, Iveta
  Řešené území se nachází v centru města Vyškov a přímo navazuje na jeho náměstí. Tvoří zakončení jednoho z cípů náměstí. Cílem návrhu bylo vytvoření dominantního objektu, který uzavře náměstí a zakončí tak pohledovou osu, ...