Now showing items 1-2 of 2

  • Decentralizace procesu územního plánování na modelovém příkladu brněnské aglomerace 

    Tichý, Jan
    Práce se zaměřuje na určení klíčových změn v procesu územního plánování pro umožnění lepšího a efektivnějšího územního rozvoje. Aplikuje práci Rakouské ekonomické školy na územní plánování a regulace. Kriticky posuzuje ...
  • Milíčeves – sídlo v krajině 

    Jindrák, Matěj
    Diplomová práce se věnuje venkovu a vesnici jako sídle v krajině. Pracuje s venkovem jako s celkem, který je přímo propojen s krajinou a jeho rozvoj vytváří na základě interakce s místní komunitou a na základě zásad, které ...