Now showing items 1-2 of 2

  • Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel 

    Galuška, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá novými Evropskými normami EUROPUMP pro minimální dovolenou účinnost jednostupňových spirálních čerpadel a oběhových čerpadel. Práce rozebírá definici, časový plán a kritéria měření čerpadel. Práce ...
  • Otopná soustava polyfunkčního objektu 

    Hladík, Juraj
    Cílem této bakalářske práce je v teoretické části problematika oběhových čerpadel . Výpočtová čast řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v polyfunkčním domě v Moste pri Bratislave, Ťřípodlažní polyfunkční dům je situován ...