Now showing items 1-9 of 9

 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Optimalizace procesu balení dílů ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s. 

  Horníková, Daniela
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci způsobu balení dílů vyráběných na vybraném pracovišti v podniku. Analyzuje současný způsob balení a za využití morfologické analýzy porovnává různé alternativní varianty obalových ...
 • Přehled využití horkovzdušných balónů a požadavků předpisů. 

  Olšanová, Markéta
  Bakalářská práce pojednává o historii balónového létání ve světě i v českých zemích, využití horkovzdušného balónu v současnosti, dále obsahuje přehled největších světo-vých výrobců balónů, popis stavby a částí horkovzdušného ...
 • Reporting udržitelného rozvoje 

  Mlejnek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá reportingem udržitelného rozvoje a jeho způsobu podávání pravidelných zpráv. První část obsahuje údaje o trvale udržitelném rozvoji a shrnutí přístupu ze strany OSN a EU k udržitelnému rozvoji, ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Studie logistické koncepce v mezinárodním obchodu 

  Slámová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá studií logistické koncepce v mezinárodním obchodu ve společnosti Holek Production, s. r. o., která se zabývá výrobou napařovacích žehlících mandlů pro domácnost. Na základě teoretických poznatků ...
 • Studie optimalizace skladového hospodářství ve společnosti ITW Pronovia s. r. o. 

  Mazánek, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu optimalizace logistických objektů v podniku, konkrétně na obalové hospodaření. Identifikování nejčastějších problémů, jejich řešení a hledání možností jak se jim zcela, anebo alespoň ...
 • Tests on Material Compatibility of Phase Change Materials and Selected Plastics 

  Ostrý, Milan; Bantová, Sylva; Struhala, Karel (MDPI, 2019-04-10)
  This study follows existing research and provides experimental evaluation of the suitability of selected PCMs for proposed integration in building structures. Two organic PCMs, two inorganic PCMs and three representative ...