Now showing items 1-1 of 1

  • Využití termokamery pro analýzu tepelných ztrát 

    Palička, David
    V této bakalářské práci se zabývám analýzou tepelných ztrát skladovacích nádrží asfaltových pojiv. K provedení této práce jsem použil teorii bezkontaktního měření teploty pomocí termovizní kamery. V první části je stručně ...