Now showing items 1-4 of 4

 • Model elektronického obchodu 

  Zavrtálková, Hana
  V této práci jsem vypracovala návrh modelu elektronického obchodu pro firmu Vinařství Štěpán Maňák. Zmiňuji zde budoucí možné nástrahy konkurence a jiné překážky při zavedení prodeje přes internet. Dále jsou v práci rozebrány ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

  Jirků, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením společnosti ATELIER PENTA v. o. s. Zaměřuje se na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Jejím cílem je navrhnout opatření ke zlepšení ...
 • Návrh systému predikování obchodních kontraktací 

  Kocour, Dan
  Práce se zabývá obchodním prognózováním. Jejím hlavním přínosem je vlastní návrh systému projektového řízení obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní společnost v segmentu malých a středních firem ...
 • Studie uplatnění procesního řízení v obchodní organizaci 

  Fiala, Adam
  Bakalářská práce se věnuje procesnímu řízení v podniku Horácké autodružstvo, který je autorizovaným prodejcem vozů Škoda a provozovatelem mnoha dalších služeb. Práce podrobně analyzuje současný stav v podniku a veškeré ...