Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum značek v obchodních řetězcích 

    Matysíková, Ivana
    Tato diplomová práce se zaměřuje na marketingový výzkum značek v obchodních řetězcích. V teoretické části je popsán průběh jednotlivých částí marketingového výzkumu a také tematika hodnoty značky, která je potřebná pro ...
  • Návrh podnikových procesů ve službách 

    Červinka, Jan
    Práce se zabývá popisem procesů v podnikání v oblasti služeb, vychází z relevantních teoretických poznatků, které jsou následovány analýzou potřebných zdrojů, jejich zajištěním a také analýzou tržního prostředí a konkurence. ...