Now showing items 1-11 of 11

 • Bodově podepřená železobetonová deska 

  Marčanová, Martina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad ...
 • Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center 

  Zuzaňáková, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje informace ...
 • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

  Salva, Martin
  Projekt se zabývá dostavbou bloku budov v Brně – Zábrdovicích, vymezenou místními komunikacemi. Pro návrh hmoty byl využitý princip poréznosti, kdy byl pozemek zastavěn maximální statickou hmotou prořezaný dynamickými ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Novotný, Petr
  Cílem této diplomové práce byl návrh a analýza ocelové nosné konstrukce budovy pro obchodní a administrativní účely v Ostravě. Součástí práce je posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků a vybraných detailů spojů. ...
 • Obchodní centrum 

  Soudek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce obchodního centra v Chrudimi v Pardubickém kraji. Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se společným prostorem. Každá z lodí má půdorysné ...
 • Ocelová konstrukce obchodního centra 

  Kočí, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce obchodního centra. Základní modul je 8 x 8 m, celková délka objektu je 88 m a šířka 48 m. Budova má čtyři nadzemní podlaží a dosahuje výšky 25,4 m. 1.NP – 3.NP má ...
 • Optimalizace a komunikace produktu vybraného obchodního centra 

  Brabec, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a následné komunikace mobilní aplikace, kterou pro svoje potřeby vyvíjí jedno pražské obchodní centrum, použitím vhodného komunikačního mixu postaveným na dosavadních ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Indruchová, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu radnice městské části Brno – server. V současné době je radnice umístěná v nevyhovujícím objektu na ulici Bratislavská a dále na několika decentralizovaných pracovištích. Objekt ...
 • Samoobslužné obchodní centrum - stavebně technologický projekt 

  Prusková, Nikola
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt samoobslužného obchodního centra ve Staré Plesné. V rámci projektu je vypracován časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů. ...
 • Vytápění obchodního centra 

  Jankes, Filip
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění obchodního centra. Řešeny jsou pouze vedlejší místnosti budovy mimo hlavní nákupní prostory. Teoretická část se zabývá otopnými plochami. Ve výpočtové části se provádějí ...
 • Vzduchotechnika v obchodním cetru 

  Pospíšil, Tomáš
  Bakalářská práce je členěna do tří částí: teoretická, výpočtová a projekční. V praktické části následující bakalářské práce řeším návrh vzduchotechniky obchodního centra, který zahrnuje hlavní obchodní prostor a příslušné ...