Now showing items 1-9 of 9

 • Podnikatelský plán na založení výroby a rozvozu snídaní ve vybrané lokalitě 

  Sojková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení podniku v oblasti výroby a rozvozu snídaní pro vybranou lokalitu. Teoretická východiska práce zahrnují základní pojmy související se ...
 • Podnikatelský plán podniku nabízejícího službu pop-up store 

  Pohančeník, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení podniku nabízejícího službu pop-up store v centru města Brna. Práce je postavená na teoretických východiskách popisujících současné formy ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno 

  Havlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Ideal Media s.r.o. 

  Smeták, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Ideal Media, která působí na trhu elektronického podnikání. Na základě teoretických poznatků budou v této práci provedeny analýzy vnějšího a vnitřního ...
 • Rozvoj obchodních aktivit v LenovoShopu 

  Hrubešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti M Computers s. r. o., konkrétně s rozvojem obchodních aktivit v Lenovoshopu, který společnost spravuje. Na základě teoretických poznatků budou v této práci ...
 • Rozvoj obchodních aktivit wellness centra 

  Urbánková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti Ponder a.s., jejíž hlavní náplní je provoz wellness centra 4Comfort. Obsahuje návrh rozvoje obchodních aktivit vedoucí ke zvýšení příjmů v letním období ...
 • Rozvoj obchodních aktivit zavedením služby laserové bludiště 

  Tranová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Laser Arena Brno. Práci tvoří čtyři základní části. První část vymezuje problém a stanoví cíle, metody a postup zpracování. Teoretická část definuje potřebné ...
 • Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy 

  Vlk, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy“ je zhodnotit obchodní model firmy Jelko, jehož prostřednictvím prodává produkty na Slovensko. Na základě analýzy současného ...
 • Vývoj 3D FDM tiskárny implementace na trh 

  Bouchal, Petr
  Výsledkem diplomové práce je vytvoření přehledu dostupných 3D tiskových technologií, zkonstruovaná 3D FDM tiskárna včetně instruktážního návodu na její sestavení a návrh obchodního modelu.