Now showing items 1-5 of 5

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Chroustová, Andrea
  Cílem bylo zachovat hlavní pěší tah obyvatel Valašského Meziříčí z centra do sídliště a vytvořit tak pomyslnou bránu v podobě prosvětlené a vzdušné obchodní pasáže. Ta využívá i stávající podchod jako součást průchodu z ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Klímová, Radka
  Předmětem bakalářské práce je konverze obilního sila ve Zlíně-Prštném. Stavební pozemek se nachází mezi ulicemi třída Tomáše Bati, Přímá a Jateční. V blízkosti objektu se nachází železniční stanice Zlín-Prštné. Cílem návrhu ...
 • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

  Sedláček, Jakub
  Tématem diplomové práce je návrh nového brněnského hlavního nádraží. Řešené území novostavby protíná hranice tří katastrálních území Brna, konkrétně se jedná o Komárov, Štýřice a Trnitou. Zahrnuje samotné drážní těleso, ...
 • Polyfunkční dům Kounicova 

  Jiříček, Karel
  Diplomová práce „Polyfunkční dům Kounicova“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. V objektu je navržena obchodní pasáž a administrativní prostory a je situovaný v centrum města Brna. Budova má tři nadzemní podlaží ...
 • Polyfunkční dům v proluce v Praze 

  Skalický, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu, včetně dispozice pro daný účel a návrh vhodné konstrukční soustavy nosného systému. Jedná se o stavbu, umístěnou v městské proluce, kterou tvoří administrativní prostory, ...