Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků podniku 

  Mazáková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků vybraného obchodního podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky týkající se daného tématu, které jsou využívány v dalších částech práce. Praktická část pojednává ...
 • Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů 

  Losart, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný ...
 • Studie distribuce ve vybraném podniku 

  Hort, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje studii distribuce ve vybraném podniku. Podává návrh distribuce ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav zakázky a navrhuje na základě ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Lesonický, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na studii průběhu zakázky zvoleným obchodním podnikem. Ve své práci se nejprve zabývám teoretickou částí. Poté představuji společnost LX servis Group s.r.o. a provádím jeho analýzu. Na základě ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Habrovcová, Iva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením průběhu zakázky obchodním podnikem a následně navrhuje opatření vedoucí ke spokojenosti zákazníka z pohledu dodacích termínů a jakosti tak, aby společnost měla spokojené a loajální ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Hort, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje studii průběhu zakázky obchodním podnikem. Podává návrh průběhu zakázky ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav zakázky a navrhuje na ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Losart, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje studií průběhu zakázky obchodním podnikem. Podává návrh průběhu zakázky ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav zakázky a navrhuje na ...