Now showing items 1-5 of 5

 • Efektivita zajištění závazků 

  Strmisková, Kateřina
  Tématem diplomové práce je efektivita zajištění závazků, cílem je nastínit přehled základních zajišťovacích institutů v obecné rovině, které český právní řád v současné době nabízí a pokusit se nalézt ten nejefektivnější. ...
 • Likvidace obchodních společností a právní postavení likvidátora 

  Kučera, Jan
  Práce se zabývá problematikou zrušení obchodních společností všech typů se soustředěním na likvidaci. Práce si klade za cíl rozebrat možnosti zániku obchodních společností s likvidací, věnovat pozornost možným úskalím. ...
 • Obchodní společnosti 

  Rašovská, Lucie
  Tato akalářská práce se zabývá obchodním právem, speciálně pak problematikou obchodních společností. Jsou v ní obsažena mimo jiné fakta o financování, daňové povinnosti, výhody a nevýhody obchodních společností, návrhy na ...
 • Právní aspekty založení a vzniku obchodních společností 

  Tihlaříková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá obchodními společnostmi, speciálně pak problematikou založení a vzniku obchodních společností, na kterou nahlíží nejen z právního, ale i daňového a účetního hlediska. Kromě základních informací ...
 • Právní aspekty zrušení a zániku obchodních společností 

  Štenclová, Jana
  Tato práce popisuje proces zrušení a zániku obchodních společností. Je zaměřena na likvidaci společností. Cílem bylo popsat postup likvidace společnosti a upozornit na možné problémy. V praktické části bakalářské práce ...