Now showing items 1-20 of 25

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím strojového učení 

  Červíček, Karel
  Obchodování na burze ve spojení s automatizací je široce probírané téma. V této práci je snahou využití optimalizačních metod a prostředků strojového učení pro efektivní a obecné zpracování finančních časových řad. Je ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Bárta, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému schopného automatizovaně obchodovat na burze. K predikci vývoje je využito neuronových sítí. Pro hledání vhodných kombinací vstupních parametrů je použit genetický algoritmus.
 • Algoritmizace pro podporu rozhodování 

  Šišlák, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj cenových indikátorů, které se využívají k efektivnímu obchodování na burze. Součástí práce je technická analýza vybraného měnového páru v daném čase a na základě výsledků vytvoření ...
 • Firemní kultura m&m Arts 

  Moravec, Michal
  Diplomová práce se zabývá firemní kulturou firmy m&m Arts, její analýzou a celkovým zhodnocením. Dále pak aplikací nejnovějších trendů z pohledu image, komunikace, psychologie a podobně. Společnost působí na elektronickém ...
 • Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích 

  Kačer, Petr
  Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný ...
 • Implementace efektivního E-Shoppingu 

  Moravec, Michal
  Bakalářská práce pojednává o implementaci účinného elektronického nakupování zákazníků přes internet a aplikaci nejnovějších trendů do systému elektronického obchodu pro danou firmu. Cílem práce je moderní systém elektronického ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Komoditní deriváty z pohledu drobného investora 

  Sapák, David
  Tato práce popisuje moţnosti elektronického obchodování na světových burzách. Přibliţuje, jak lze pomocí osobního počítače a celosvětové sítě internet pracovat efektivně v programových platformách připojených přímo na ...
 • Komplexní řešení elektronického obchodu pro stavebniny 

  Kubín, Peter
  Práce se zaměřuje na komplexní řešení otázky elektronického obchodu pro společnost zabývající se prodejem stavebnin. Řeší otázky práce na skladu prostřednictvím vytvořeného programu, realizace internetových stránek, ...
 • Kryptoměny a možnosti jejich obchodování 

  Kubík, Lubomír
  Bakalářská práce se věnuje vývoji a začátkům kryptoměn v čele s nejrozšířenější kryptoměnou Bitcoin. Popisuje principy fungování blockchainu a decentralizovaných měn. Zaměřuje se také na srovnání jednotlivých kryptoměn, ...
 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Model marketingu elektronického obchodu ve stavebninách 

  Kubín, Peter
  Práce se zaměřuje na přiblížení pojmu marketing a na aplikaci znalostí z marketingu a elektronického obchodu při zlepšování elektronického obchodu ve firmě, která se zabývá prodejem stavebniního materiálu.
 • Návrh automatického obchodního systému pro forex 

  Kolář, Jan
  Diplomová práce se zabývá navržením automatického obchodního systému určeného především pro intra-denní obchodování na měnových trzích. Cílem práce je vytvořit ucelený teoretický základ, v praktické části práce poznatky ...
 • Návrh internetové komunikační kampaně 

  Petyrková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je problematika úspěšnosti internetové prezentace malé firmy a její komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Zabývá se různými možnostmi propagace firmy na internetu a zavedením ...
 • Návrh internetového obchodu pro malou firmu 

  Petyrková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s internetem a jeho vlivem na lepší komunikaci mezi firmou a zákazníky. Obsahuje návrh internetového obchodu pro malou firmu, který by měl usnadnit prodej výrobků.
 • Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů 

  Grega, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití genetických algoritmů v procesu vývoje automatických obchodních systémů. Dúraz je kladen na testovaní robustnosti vytvořených modelů, ich praktickou aplikovatelnost na ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích 

  Bačík, Matej
  Diplomová práca rieši problematiku obchodovania na kapitálových, komoditných a devízových svetových burzách za pomoci technickej analýzy vytváranej metódami a postupmi, ktoré spadajú do kategórie umelej inteligencie. Práca ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Hortai, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro obchodování na finančních trzích využitím prostředků umělé inteligence. Práce popisuje některé metody umělé inteligence, popis finančního trhu a burzovního obchodování. Výsledek ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Skoumal, Karel
  Práce se zabývá problematikou obchodování na kapitálových trzích, využitím prostředků umělé inteligence, umělých neuronových sítí, pro modelování chování akcií. Práce obsahuje popis kapitálových trhů, burzovního obchodování, ...