Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky 

    Jarník, Lukáš
    Táto bakalárska práca je zameraná na návrh kmitočtových filtrov s netradičnými aktívnymi prvkami. Sú tu prezentované aktívne prvky ako sú prúdové konvejory (GCC), napäťové konvejory (GVC), transkonduktančné zosilovače (OTA, ...