Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepce bytové politiky města Vídně 

    Koželouhová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Obecní bytová výstavba ve Vídni má dlouhou tradici a její dějiny, vývoj i současný stav slouží jako příklad mnoha světovým metropolím. Jedná se však nejen o kvalitní architekturu a urbanistické celky, příkladnou je především ...
  • Trh rezidenčních nemovitostí v Jihomoravském kraji 

    Jaššová, Marta
    Diplomová práce analyzuje vývoj v oblasti rezidenčních nemovitostí ve vybrané lokalitě a ve zvoleném časovém intervalu. V úvodní části se věnuje základní terminologii realitního trhu a následně odhaluje souvislosti v ...