Now showing items 1-8 of 8

 • Měření tloušťky kůže a podkožní tkáně v ultrazvukovém snímku v B-módu 

  Moldříková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým rozborem pojmů, které jsou potřebné k porozumění a navrhnutí algoritmu pro přímé měření tloušťky kůže a podkoží. Implementací algoritmu se zabývá druhá část práce. ...
 • Nutriční genomika a civilizační choroby 

  Sadel, Peter
  Prvá časť tejto bakalárskej práce je zameraná na vysvetlenie a definíciu základných použitých pojmov, ako sú civilizačné choroby, gén, genóm, nutrigenomika, nutrigenetika. Druhá časť práce má za úlohu charakterizovať a ...
 • Potravní doplňky k podpoře snižování nadváhy 

  Krabáč, Lubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití náhradních sladidel k redukci nadváhy a k léčbě cukrovky 2. typu. V experimentální části byl ověřen minimální vliv nízkoenergetického sladidla Extra-Linie od společnosti ...
 • Prebiotické sladidlo tagatosa 

  Jurečková, Zuzana
  Toto sladidlo D-tagatosa, má četné výhody, které by se časem i u nás mohly využívat v potravinovém průmysle. Jsou zde shrnuty vlastnosti D-tagatosy, fyzikální také chemické a možnosti výroby D-tagatosy. V základních ...
 • Projekt intervenčního programu zaměřeného na prevenci obezity u dětí 

  Halouzková, Radana
  Bakalářská práce je zaměřena na prevenci dětské obezity. Cílovou skupinou jsou děti staršího školního věku v rozmezí 11-15 let ve městě Vsetín. V první části bakalářské práce jsou uvedená teoretická východiska, která s ...
 • Triumf ošklivosti 

  Kolářová, Monika
  V me praci se zabívam fenomenem telesnosti, zaměřené predevsim na tema krasy a osklivosti. Prostřednictvím dionýského typu těla se snažím zachytit tíhu tělesné nedokonalosti. V kontrastu s jemností a rafinovaností lazurní ...
 • Účinné složky potravních doplňků a jejich vztah k léčbě civilizačních chorob 

  Brummer, Vladimír
  Táto bakalárska práca je zameraná na efektívne zložky potravinových doplnkov vo vzťahu k prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Definuje základné pojmy ako potravinový doplnok, doplnok stravy a ďalšie. V jednotlivých ...
 • Vestavěné moduly moderních mobilních zařízení 

  Pelikán, Ondřej
  Práce pojednává o vývoji mobilní aplikace pro platformu Windows Phone 7 zaměřenou na změnu životního stylu a řešení problémů s váhou, kondicí a fyzickým vzhledem. Aplikace využívá vestavěných modulů moderních mobilních ...