Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů 

  Marcin, Michal
  Cieľom diplomovej práce bolo naštudovať problematiku komunikačných protokolov a viacerých režimov prenosu, ako aj mechanizmov ARQ (Automatic Repeat Request). Následne navrhnúť a popísať jednotlivé scenáre pre ich simuláciu. ...
 • Balíček modulů pro tvorbu webových aplikací pomocí PHP 

  Rybák, Aleš
  Balíček modulů pro tvorbu webových aplikací pomocí PHP je projekt zaměřený na usnadnění a zvýšení efektivnosti práce programátora při vývoji webových aplikací s~využitím skriptovacího jazyka PHP v~návaznosti na projekt ...
 • Databáze akustických nahrávek 

  Terz, Marek
  Databáze akustických nahrávek je aplikace přístupná přes klasický webový prohlížeč. Využity byly technologie, běžně ve webových aplikacíh používané. Použitím těchto technlogíí je zajištěna přístupnost databáze pro široký ...
 • Korekce jasových chyb LED obrazovek s vysokým rozlišením 

  Komloši, Michal
  Táto bakalárska práca popisuje a v prílohe ponúka možné softvérové riešenie jasových chýb, ktoré vznikajú na HD LED obrazovkách v dôsledku teplotnej rozťažnosti kabinetov, z ktorých sa LED obrazovky skladajú.
 • Korekce jasových chyb LED obrazovek s vysokým rozlišením 

  Komloši, Michal
  Táto bakalárska práca popisuje a v prílohe ponúka možné softvérové riešenie jasových chýb, ktoré vznikajú na HD LED obrazovkách v dôsledku teplotnej rozťažnosti kabinetov, z ktorých sa LED obrazovky skladajú.
 • Modelování tepelných okruhů pomocí objektových metod 

  Holcman, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření programátorské knihovny v některém objektově orientovaném programovacím jazyce, která by měla usnadnit výpočty termodynamických schémat. Úvodní část bakalářské práce se zabývá ...
 • Návrh technologického IT kurzu pro interní vzdělávání 

  Orlíček, Michal
  Cieľom práce je navrhnúť technologický kurz pre interné vzdelávanie, ktorého témou je programovací jazyk C#. Pred vytvorením samotného kurzu bol prevedený prieskum študijných materiálov k danému jazyku, prieskum prezentačných ...
 • Osobní Kalendář PHP 

  Sadloň, Matej
  Táto práca sa venuje problematike manažovania času. Jej cieľom je vytvorenie webovej aplikácie fungujúcej ako pomôcka pre jednoduchšiu a prehľadnejšiu prácu s osobným časom. Pre tento účel využíva postupy manažovania času ...
 • Příklady metaprogramování v C++ 

  Kuklínek, Lukáš
  Tato práce pojednává o metaprogramování v jazyce C++. Obsahuje přehledovou část zaměřenou na metaprogramování obecně a dále sadu příkladů demonstrujících různé techniky podporující metaprogramování v C++ s důrazem na nové ...
 • Refaktoring objektově orientované aplikace 

  Solárik, Martin
  Tento dokument je magisterskou diplomovou prácou na tému refaktoring objektovo orientovanej aplikácie. Jej cieľom je zoznámiť sa s problematikou refaktoringu, jeho základnými princípmi, výhodami, nevýhodami a základnými ...
 • Rozšiřitelný informační systém sdružení SDC s vícevrstvou architekturou 

  Vrážel, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému se snadnou rozšiřitelností jednotlivých části systému s využitím třívrstvé architektury a návrhového vzoru Model-view-controller. Systém ...
 • Rozšíření normy IEC 61131-3 o objektově orientované programování PLC 

  Gromus, Daniel
  Úvodní část tato práce obsahuje stručný popis normy IEC 61131-3 a jejich navrhovaných rozšíření o prvky objektově orientovaného programování. V následující části je zhodnocení možnosti použití konceptu událostně řízeného ...