Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování objektu ve videu 

    Beťko, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací a testováním různých algoritmů na sledování objektu ve videu, založených na principu Částicového filtru. Jejich vlastnosti jsou porovnávány a diskutovány pomocí vytvořeného ...