Now showing items 1-1 of 1

  • Trasování objektů 

    Julínek, Zbyněk
    Základem této práce je seznámení se se zpracováním digitálního obrazu a popisem scény, zvláště pak rozdílů ve snímcích a způsobu pohybu těles v nich. Výsledkem práce je vytvoření algoritmu vhodného pro nalezení a predikce ...