Now showing items 1-15 of 15

 • Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů 

  Vaľko, Tomáš
  Rozpoznávání objektů je jedna z mnoha úloh, ve kterých počítač stále zaostává za člověkem. Proto vývoj v této oblasti využívá poznatky z přírody a především z funkce lidského mozku. Tato práce se věnuje rozpoznávání objektů ...
 • Detekce a rozpoznání objektů v obraze 

  Muzikářová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace typu klient-server, která umožňuje rozpoznání objektů v obraze a využívá již existující mobilní aplikaci. V teoretické části jsou nejprve popsány rozdíly ...
 • Detekce objektu ve videosekvencích 

  Šebela, Miroslav
  Práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretického popisu transformací a metod zpracování obrazu, optického rozpoznání znaků a návrhu řešení rozpoznání registračních značek automobilu v obraze nebo videu. V teoretické ...
 • Detekce objektů v obraze 

  Vaľko, Tomáš
  Detekce objektů v obraze je velmi populární téma už několik let. Značí o tom mnoho prací v této oblasti počítačové vědy. V této práci se věnujeme klasifikaci objektů, konkrétně lidských obličejů, jako jedním z nejzajímavějších ...
 • Detekce objektů v obraze na základě hran 

  Caha, Jaroslav
  Prezentovaná metoda detekuje ve vstupním obraze dveře na základě jejich hran. Je důležité dveře odlišit od podobných objektů jako okno nebo vzor na podlaze. Proto je snímek rozdělen na části (podlaha, stěna, strop) a ...
 • Detekce pohybu v digitálním obraze pro průmyslové aplikace 

  Vražina, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá metodami detekce pohybu v digitálním obraze pro průmyslové aplikace. Úvodní teoretická část pojednává o počítačovém vidění, strojovém vidění a jejich aplikaci. Součástí práce je také demonstrační ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Munzar, Milan
  Neuronové sítě jsou dnes jeden z nejúspěšnějších modelů pro strojové učení. Můžeme je nalézt v autonomínch robotických systémech, v rozpoznávání objektů i řeči, predikci a mnoha jiných odvětvích umělé inteligence. Tato ...
 • Klient-server mobilní aplikace se zpracováním obrazu 

  Černošek, Bedřich
  Cílem této práce je vytvoření klient-server mobilní aplikace, která zahrnuje zpracování obrazu a kryptografické ověření zdroje a času vytvoření obrazu. Práce se zaměřuje na vytvoření mobilní klientské aplikace na platformě ...
 • Návrh kamerového systému s průmyslovým robotem Kuka 

  Rusnák, Jakub
  Diplomová práce pojednává o využití strojového vidění s roboty KUKA v oblasti identifikace a manipulace většího počtu různých objektů. V úvodní a teoretické části práce je popsán současný stav a možnosti systémů průmyslového ...
 • Person Detection for an Orthogonally Placed Monocular Camera 

  Škrabánek, Pavel; Doležel, Petr; Němec, Zdeněk; Štursa, Dominik (Wiley-Hindawi, 2020-10-14)
  Counting of passengers entering and exiting means of transport is one of the basic functionalities of passenger flow monitoring systems. Exact numbers of passengers are important in areas such as public transport surveillance, ...
 • Rozšířená realita v reklamě 

  Angelov, Michael
  Diplomová práce se zabývá tématem využití rozšířené reality v reklamě. Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci, která bude reálném čase rozpoznávat a sledovat specifické objekty (např. tištěnou reklamu, loga, atp.) v ...
 • Systém pro využití technologie rozšířené reality v muzeích a galeriích 

  Müller, Frederik
  Cieľom diplomovej práce je poskytnúť návštevníkom rôznych typov objektov - typicky galérií, múzeií apod. doplnkové informácie o vystavovaných objektoch s dôrazom na zobrazenie v rozšírenej realite. Súčasťou je analýza už ...
 • Systémy průmyslového vidění s roboty Kuka a jeho aplikace na rozpoznávání volně ložených prvků 

  Krutílek, Jan
  Diplomová práce pojednává o robotickém vidění a jeho aplikaci na problém manipulace volně ložených prvků. Je zde uveden přehled pricipů dnes nejpoužívanějších kamerových systémů. S ohledem na řešení dané aplikace jsou ...
 • Vyhledání význačných bodů v rastrovém obraze 

  Kaněčka, Petr
  Tento dokument se zabývá možnostmi hledání význačných bodů v obraze, především rohovými detektory. Spousta aplikací z oblasti počítačového vidění potřebuje takové body pro svůj výpočet jako nezbytný krok při zpracování ...
 • Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu 

  Gelo, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komunikačného protokolu pre kamery Intel® RealSense™ v programe MATLAB , vytvorením programu, ktorý nájde v obraze určité predmety za použitia hĺbkovej mapy a implementáciou tohto ...