Now showing items 1-20 of 34

 • Anonymizace videa 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnutie a vytvorenie automatického systému pre anonymizáciu videí. Tento systém na svoju činnosť využíva rôzne detektory objektov v obraze a taktiež aj aktívne sledovanie takto zdetekovaných objektov. ...
 • Aplikace pro sledování dopravy 

  Tesař, Filip
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním pohybujících se objektů ve videosekvenci. Cílem práce je návrh a implementace aplikace, která z videosekvence zachycující dopravní provoz získá statistická data o jednotlivých ...
 • Detekce dopravních přestupků na křižovatkách 

  Karpíšek, Miroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá navržením vhodného postupu pro detekci jízdy na červenou. V rámci teoretické části práce jsou popsány aktuální postupy využívané pro zpracování obrazu. Praktická část práce se zabývá ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu 

  Buchtela, Radim
  Práce se věnuje oblasti detekce pohyblivých objektů ve video sekvenci. V práci jsou detailně popsány detekční metody založené na principu odečítání pozadí (Background subtraction). Jsou zde představeny strategie modelování ...
 • Detekce pohybujících se objektů v obraze 

  Prítel, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou pohybujúcich sa objektov v dynamickom obraze. Cieľom práce je navrhnutie algoritmu pre detekciu pohybujúcich sa objektov a jeho aplikácia na počítanie vozidiel v reálnej dopravnej scéne. ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Němec, Jiří
  Tato práce se zabývá metodami detekce osob a sledování objektů ve video sekvenci. Její součástí je také návrh a implementace systému, který provádí detekci a následné sledování hráčů v záznamu sportovního utkání, např. ...
 • Gesturální rozhraní pro jednoduché ovládání počítače 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání objektů, určení polohy a reakci na určitý pohyb. Cílem práce je sestavit program, který bude schopný pomocí pohybu ...
 • Mapování pohybu osob stacionární kamerou 

  Bartl, Vojtěch
  Cílem této práce je získat informace o pohybu osob ve scéně ze záznamu ze stacionární kamery. Byl navržen postup, jak detekovat výjimečné události ve scéně. Výjimečné události mohou být rychle se pohybující osoby nebo osoby ...
 • A Novel System for Non-Invasive Method of Animal Tracking and Classification in Designated Area Using Intelligent Camera System 

  Matuska, S.; Hudec, R.; Kamencay, P.; Benco, M.; Radilova, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-04)
  This paper proposed a novel system for non-invasive method of animal tracking and classification in designated area. The system is based on intelligent devices with cameras, which are situated in a designated area and a ...
 • Ohodnocení okolí bodů v obraze 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením okolí bodů v obraze. Popisuje postupy získání důležitých bodů a metody jejich popisu. Blíže se věnuje Gaborově filtraci. Tato metoda je dále použita v praktické části práce jako ...
 • Online detektor bodů zájmu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice online učení detektoru při dlouhodobém sledování objektu ve videosekvenci. Tento objekt je definován pomocí ohraničujícího obdelníku. V práci jsou popsány jednotlivé části detektoru: ...
 • Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému 

  Bednařík, Jan
  Tato práce představuje semiautonomní systém pro optickou lokalizaci velmi vzdálených pohyblivých cílů za pomocí několika polohovatelných kamer. Kamery byly kalibrovány a zastaničeny pomocí speciálně navržených kalibračních ...
 • Ovládání Linuxu pomocí kamery 

  Dolníček, Petr
  Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční program v jazyce C++, který je schopen detekce objektů a ovládání kurzoru myši v operačním systému Linux. Tato detekce je založena na rozpoznávání objektů požadované barvy a tvaru ...
 • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

  Maliňák, Václav
  Práce se věnuje počítání osob ve video sekvencích. Jsou popsány principy a základní metody detekce pohybujících se objektů ve videu. Zmíněny jsou metody LBP, optický tok, jasové histogramy a do hloubky je probrána metoda ...
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Holoubek, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s Raspberry Pi, instalace hardwarové podpory, základní popis prostředí a programování v Matlab/Simulink. Vytvoření demonstračních příkladů s využitím stereo mikrofonu, kamery a mikro servomotorů.
 • Robotická zbraňová věž pro hlídání perimetru - detekce cíle 

  Kaplenko, Mykola
  Základem efektivní činnosti libovolného autonomního zařízení jsou řídící algoritmy. Proto daná bakalářská práce je věnovaná problému řízení jednoho z nejperspektivnějších druhů zbraně – automatické zbraňové věže. V rámcích ...
 • Rozšířená realita v reklamě 

  Angelov, Michael
  Diplomová práce se zabývá tématem využití rozšířené reality v reklamě. Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci, která bude reálném čase rozpoznávat a sledovat specifické objekty (např. tištěnou reklamu, loga, atp.) v ...
 • Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru 

  Manga, Marek
  První část se zabývá návrhem jednoduchého systému značek, který by umožnil sledování polohy objektu v prostoru. Je zde popsán způsob návrhu systému značek a jejich vlastnosti jsou zhodnoceny v několika testech. Druhá část ...
 • Sledování a rozpoznávání lidí na videu 

  Šajboch, Antonín
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním a sledováním lidí ve videu. K rozpoznávání byla použita konvoluční neuronová síť, která extrahuje vektor rysů z přiloženého snímku obličeje. Tento extrahovaný vektor je dále klasifikován. ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci 

  Nešpor, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou sledování předem definovaného objektu ve videosekvenci. Po krátkém úvodu je popsán postup vhodný k detekci objektu ve videosekvenci, jehož metody jsou dále podrobně rozebrány. Je zde ...