Now showing items 1-6 of 6

 • Efficient Models for Objective Video Quality Assessment 

  Javurek, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  Two models for objective assessment of compressed video quality and results from subjective and objective tests of several low bit-rate video coders are introduced in this paper. First model is based on mathematical measures ...
 • Hodnocení Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy hypokinetické dysartrie 

  Galáž, Zoltán
  Hypokinetická dysartrie (HD) je častým symptomem vyskytujícím se až u 90% pacientů trpících idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PN), která výrazně přispívá k nepřirozenosti a nesrozumitelnosti řeči těchto pacientů. Hlavním ...
 • Metody a prostředky pro hodnocení kvality obrazu 

  Slanina, Martin
  Disertační práce se zabývá metodami a prostředky pro hodnocení kvality obrazu ve videosekvencích, což je velmi aktuální téma, zažívající velký rozmach zejména v souvislosti s digitálním zpracováním videosignálů. Přestože ...
 • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...
 • Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson's Disease Severity 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with non-invasive and objective Parkinson’s disease (PD) severity estimation. For this purpose, prosodic speech features expressing monopitch, monoloudness, and speech rate abnormalities were extracted ...
 • Programová implementace subjektivnich testů zvukové kvality 

  Špeta, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá subjektivními metodami testování kvality zvuku dle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Práci lze tématicky rozdělit na čtyři části. V první pasáži je to výklad metod vycházejících ...