Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

    Nagyová, Lenka
    Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...