Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Automatizace chyb objednávkového systému 

  Bažant, Milan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Elektronický obchod jako podpora podnikání 

  Kratochvíl, Tomáš
  Elektronické obchodování představuje v současné době jeden z nejlepších způsobů podpory podnikání. Toto je důvodem, proč je moje bakalářská práce zaměřena právě na nalezení optimálního řešení elektronického obchodování pro ...
 • Implementace moderních komunikačních technologií v obchodním oddělení 

  Šafránková, Ivana
  Cílem diplomové práce je zavedení nových komunikačních prostředků u obchodních zástupců za účelem efektivnější a kvalitnější komunikace, úspory času a lepší řízení organizace práce.
 • Management kvality v malém podniku 

  Stodůlka, Michal
  Diplomová práce na téma „Management kvality v malém podniku“ se zabývá systémem managementu kvality v malé a poměrně krátkou dobu fungující firmě zabývající se kovovýrobou. Měla by firmě My&Ko, s.r.o. pomoci při dalším ...
 • Návrh informačného systému pre predajnú firmu 

  Hyža, Marek
  Cielom bakalárskej práce „Návrh informačného systému pre predajnú firmu“ je analýza procesov vo firme a návrh riešenia pre tvorbu informačného systému.
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Návrh zdokonalení průběhu zakázky podnikem 

  Zwinsová, Jana
  Tato práce je věnována analýze průběhu zakázky podnikem. Zaměřuje se na pohyb zboží od výrobce ke konečnému zákazníkovi a zabývá se nároky zákazníků. V prvních kapitolách jsou popsány pojmy zakázka, zákazníci a logistika. ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Pecho, Matej
  Práca navrhuje zmeny informačného systému malej firmy. Analýzy jasne definujú nedostatky systému a následne navrhujú opatrenia, ktoré tieto nedostatky odstránia. Riešenie sa zameriava na spojenie dvoch separátnych webstránok ...
 • Podnikatelský plán 

  Kalás, Jakub
  Bakalárska práca je tvorená s cieľom zhotoviť podnikateľský plán, ktorého predmetom je založenie spoločnosti pôsobiacej vo výrobno-obchodnej sfére. Práca definuje základné, ale aj širšie skutočnosti a okolnosti vzniku ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Stejný, Jiří
  Diplomová práce pojednává o informačním systému společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Práce je zaměřena na popis stávajícího informačního systému podniku zejména z pohledu zpracování zákaznických požadavků a jejich ...
 • Projekt změn v řízení nákupního procesu 

  Doušková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá nákupním procesem obchodu na síti v rámci jeho informačního systému. Práce se detailněji zaměřuje na jednotlivé nákupní činnosti, které v nákupním procesu probíhají. Cílem rozboru těchto činností ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Hamplová, Klára
  Tato bakalářská práce s názvem Průběh zakázky ve vybraném podniku se zabývá zmapováním a průběhem řízení zakázky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny části, které s průběhem zakázky souvisí a v analytické části ...
 • Příprava stavební zakázky 

  Koukal, Marek
  Práce se zabývá přípravou stavební zakázky. V teoretické části je specifikována výrobní příprava stavební zakázky. Dále je představena stavební firma, působící na stavebním trhu, s polem působnosti převážně v Jihomoravském ...
 • Realizace zakázky ve strojírenské firmě 

  Hermannová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na realizaci zakázky ve vybrané strojírenské společnosti a na vyhodnocení úspěšnosti samotné realizace. Zakázka je řešena od samotného přijetí požadavku od zákazníka, po expedici výrobku ...
 • Řízení výkonů logistických činností 

  Gronová, Barbora
  Bakalářská práce představuje analýzu řízení výkonů logistických činností ve společnosti Kola Šírer, která působí na Českém trhu již 15 let. Ve své práci se zaměřím především na zhodnocení materiálových a informační toků ...
 • Software pro detekci,analýzu a opravu kolizních objednávek v CRM systému 

  Bažant, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Software pro malou spediční firmu 

  Jaderný, Petr
  Tato práce se zabývá programovým řešením běžné práce s daty pro malou spediční firmu. Jedná se o běžnou evidenci kontaktních, bankovních a ostatních údajů o firmách, se kterými spediční firma spolupracuje. Dále generování ...
 • Studie logistické koncepce distribučního skladu 

  Kubala, Jakub
  Tato diplomová práce „Studie logistické koncepce distribučního skladu“ se zabývá komplexním fungováním distribučního skladu na všech jeho úrovních, s cílem navrhnout efektivní postupy při komunikaci se zákazníkem a dodavateli. ...
 • Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy 

  Svída, Jaroslav
  V této diplomové práci byl řešen problém řízení zásob ve výrobním podniku, který je zaměřen na poskytovaní služeb v elektrotechnické výrobě. Problematika zásob vznikla v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě významného zákazníka ...