Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro subjektivní hodnocení kvality restaurace audiosignálů 

    Černý, Viktor
    Bakalářská práce se zabývá teorií znehodnocení a rekonstrukce audio signálů, objektivními testy a subjektivními metodami pro vyhodnocení kvality rekonstruovaných signálů. Nejprve je popsáno několik druhů poškození audio ...
  • Programová implementace subjektivnich testů zvukové kvality 

    Špeta, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá subjektivními metodami testování kvality zvuku dle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Práci lze tématicky rozdělit na čtyři části. V první pasáži je to výklad metod vycházejících ...