Now showing items 1-4 of 4

 • Informační systém pro vyhodnocování aktivit pracovníků ve stromové hierarchii v Caché 

  Burget, Jaroslav
  Informační systémy jsou nedílnou součástí téměř všech větších obchodních subjektů. Tento dokument má za účel seznámit s návrhem modelu v UML a implementací informačního systému pro vyhodnocování aktivit pracovníků ve ...
 • Prostorové rozšíření objektové databáze 

  Polách, Ondřej
  Na databázové systémy jsou kladeny stále vyšší požadavky, protože uživatelé potřebují pracovat se stále složitějšími daty.Díky historickému vývoji databázových systémů, se v dnešní době používají hlavně postrelační databázové ...
 • Webové rozhraní pro správu databáze Caché 

  Valena, Pavel
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní pro správu databáze Caché, které bude umožňovat přehledně a logicky zobrazovat obsah databáze, provádět změny v databázi, správu uživatelů a databází. Práce obsahuje ...
 • Webové vývojářské nástroje pro systém Caché 

  Lola, Martin
  Cílem této práce je vytvoření webového vývojářského nástroje pro systém Caché. Tento nástroj bude umožňovat vytváření a editaci tříd, rutin a metod. Při tvorbě bylo dbáno na to, aby výsledná aplikace využívala nastavení ...