Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů 

  Marcin, Michal
  Cieľom diplomovej práce bolo naštudovať problematiku komunikačných protokolov a viacerých režimov prenosu, ako aj mechanizmov ARQ (Automatic Repeat Request). Následne navrhnúť a popísať jednotlivé scenáre pre ich simuláciu. ...
 • Korekce jasových chyb LED obrazovek s vysokým rozlišením 

  Komloši, Michal
  Táto bakalárska práca popisuje a v prílohe ponúka možné softvérové riešenie jasových chýb, ktoré vznikajú na HD LED obrazovkách v dôsledku teplotnej rozťažnosti kabinetov, z ktorých sa LED obrazovky skladajú.
 • Korekce jasových chyb LED obrazovek s vysokým rozlišením 

  Komloši, Michal
  Táto bakalárska práca popisuje a v prílohe ponúka možné softvérové riešenie jasových chýb, ktoré vznikajú na HD LED obrazovkách v dôsledku teplotnej rozťažnosti kabinetov, z ktorých sa LED obrazovky skladajú.
 • Návrh technologického IT kurzu pro interní vzdělávání 

  Orlíček, Michal
  Cieľom práce je navrhnúť technologický kurz pre interné vzdelávanie, ktorého témou je programovací jazyk C#. Pred vytvorením samotného kurzu bol prevedený prieskum študijných materiálov k danému jazyku, prieskum prezentačných ...
 • Osobní Kalendář PHP 

  Sadloň, Matej
  Táto práca sa venuje problematike manažovania času. Jej cieľom je vytvorenie webovej aplikácie fungujúcej ako pomôcka pre jednoduchšiu a prehľadnejšiu prácu s osobným časom. Pre tento účel využíva postupy manažovania času ...
 • Refaktoring objektově orientované aplikace 

  Solárik, Martin
  Tento dokument je magisterskou diplomovou prácou na tému refaktoring objektovo orientovanej aplikácie. Jej cieľom je zoznámiť sa s problematikou refaktoringu, jeho základnými princípmi, výhodami, nevýhodami a základnými ...
 • Vizuální simulátor a ladicí program pro neuronové sítě 

  Beluský, Ondrej
  Umelé neurónové siete predstavujú paralelné systémy. Táto časť umelej inteligencie je stále skúmaná. Neurónové siete sú definované ako malý výpočtový procesor. Tieto siete disponujú známkami ľudskej inteligencie, pretože ...