Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná ocelová konstrukce objektu výstavního pavilonu 

    Bui, Trung Thanh
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce objektu výstavního pavilonu o délce 84 m a šířce 30 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako trubkový ...