Now showing items 1-20 of 33

 • Konstrukční úprava tiskové hlavy pro 3D tisk betonu 

  Diakov, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem úpravy trysky pro kontinuální 3D tisk betonových směsí pro již existující tiskovou hlavu. Hlavní funkcí trysky je tvarovat a ukládat tisknutou směs tak, aby odpovídala ...
 • Kování závěsného šroubu 

  Puklický, Vladimír
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší postup výroby závěsného šroubu kombinací dvou technologií objemového tváření za tepla. Volného kování pro vykování předkovku a zápustkového kování pro zhotovení ...
 • Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla 

  Smola, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout linku na výrobu ventilů spalovacích motorů objemovým tvářením za tepla při roční produkci 2 500 000 - 10 000 000 kusů. V úvodu práce jsou popsány možné technologie výroby. Dále práce ...
 • Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla 

  Smola, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout linku na výrobu ventilů spalovacích motorů objemovým tvářením za tepla při roční produkci 2 500 000 - 10 000 000 kusů. V úvodu práce jsou popsány možné technologie výroby. Dále práce ...
 • Návrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studena 

  Kubíček, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové metody výroby součásti jízdního kola a to brzdového bubnu, který je důležitým prvkem volnoběžného náboje. V úvodu diplomové práce je popsána současná technologie výroby součásti a ...
 • Simulace zápustkového kování pomocí metody konečných prvků 

  Nytra, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním zápustkového kování, které patří do metod objemového tváření zatepla. Cílem je změnit běžnou praxi tvorby výpočtových modelů ve specializovaných softwarech na bázi ...
 • Technologický postup výroby koncovky brzdové hadice 

  Obůrka, Miloš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem postupu výroby koncovky brzdové hadice z oceli 12010.3 objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie problematiky ...
 • Technologický postup výroby závěsu oken. 

  Štejnar, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh technologického postupu výroby závěsu oken zpětným protlačováním a vypracování studie o objemového tváření za studena. Zadaná součást je z oceli 11 320 5R a polotovarem pro výrobu, je ...
 • Výroba čepu spojky objemovým tvářením 

  Kříbala, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby čepu spojky objemovým tvářením za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R. Velikost výrobní dávky je stanovena na 700 ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Nejedlý, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku objemovým tvářením z oceli 12 020.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba pastorku 

  Vališ, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá literární studií technologie objemového tváření za studena. Dále práce předkládá návrh technologie výroby pastorku do převodovky osobního automobilu z legované oceli dle ČSN 16 326. Na základě ...
 • Výroba pastorku objemovým tvářením 

  Fic, Pavel
  V předložené diplomové práci je provedena detailní studie znalostí z objemového tváření za tepla – kováním. Dále je zpracován návrh technologií výroby pastorku d140 č.v.: DP2012 – 01 a stanovení optimálního technologického ...
 • Výroba pístu diskové brzdy objemovým tvářením 

  Toman, Svatopluk
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby polotovaru pístu diskové brzdy osobního automobilu z uhlíkové oceli 12 010.3. Předpokládaná roční výrobní ...
 • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

  Stříbrný, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082 T6. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo ...
 • Výroba pouzdra pružiny protlačováním za studena. 

  Třeštík, Jakub
  TŘEŠTÍK Jakub: Výroba pouzdra pružiny protlačováním za studena. Diplomová práce prezenčního magisterského studia, 2. ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010, studijní skupina 5O/60 Strojní inženýrství – Strojírenská ...
 • Výroba řetězového kola 

  Diviš, Adam
  Práce předkládá návrh technologie výroby řetězového kola pomoci zápustkového kování z oceli jakosti C45. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování na klikovém kovacím lisu a výpočtů byl navržen výrobní ...
 • Výroba řetězového kola 

  Haltmar, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby řetězového kola zápustkovým kováním. Kolo je vyrobeno z oceli jakosti C45 a je součástí převodového ústrojí stavebního stroje. Na základě požadovaných mechanických vlastností ...
 • Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením 

  Trnka, Filip
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby spojovacího čepu – z konstrukční oceli 11 320 5R. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením ...
 • Výroba středního kola objemovým tvářením 

  Fic, Pavel
  Pavel Fic: Výroba středního kola objemovým tvářením. Bakalářská práce. Kombinované studium bakalářského studijního programu Strojírenství, Obor Strojírenské technologie. 3.ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010. ...