Now showing items 1-13 of 13

 • Development of grout for additional seal embankment dams 

  Michalčíková, Magdaléna; Černý, Vít; Drochytka, Rostislav (Elsevier, 2015-06-25)
  The technology of sealing sand and gravel by chemical injection has been known and used for a long time. Chemical grouting is however expensive and sometimes the use of cement does not lead to the desired effect. That is ...
 • Numerická analýza smršťování vybraných silikátových kompozitů 

  Drbušková, Magdaléna
  Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, teoretické části je popsána problematika smršťování včetně porovnání české normy a Model Code 2010, Vol. 1. Druhá, praktická část diplomové práce se zaměřuje na numerickou ...
 • Numerické simulace objemových změn vybraných cementových kompozitů 

  Drbušková, Magdaléna
  Tato práce se zabývá numerickými simulacemi objemových změn vybraných cementových kompozitů. Dělí se na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány objemové změny, které se vyskytují u betonových ...
 • Objemové změny betonů na bázi reaktivních práškových komponent a možnosti jejich regulace chemickými přísadami 

  Hlaváček, Jaroslav
  Velmi vysoké pevnosti RPC umožňují jejich neobvyklé až extrémní možnosti jejich aplikací. Objemové změny (smrštění) negativně ovlivňují jejich poměrně široké spektrum jejich využití, zejména při aplikacích kdy jsou využity ...
 • Rychlovazný silniční cement 

  Coufal, Daniel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem oxidu hořečnatého vypáleného různými pálícími režimy a jeho možnostmi využití jako potencionální expanzní přísady. Teoretická část se věnuje především objemovým změnám a způsobu ...
 • Správní výšková budova 

  Gášek, Libor
  Tématem práce je konstrukční návrh správní budovy s nosnou betonovou konstrukcí. Při návrhu je nutno zvážit objemové změny betonu a jejich přídavný vliv na namáhání konstrukce. Minimalizování vlivu přídavného namáhání je ...
 • Studium objemových změn polymercementových malt 

  Vrablová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování objemových změn polymercementových malt. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně se zaměřením na probíhající ...
 • Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace 

  Opravilová, Lenka
  Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric. Studium objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti ...
 • Vliv přísad redukujících smrštění na reologické vlastnosti vysokopevnostního betonu 

  Červenka, Jiří
  Diplomová práce zkoumá vliv přísad redukujících smrštění na reologické vlastnosti vysokopevnostního betonu. První část je zaměřena na vysokopevnostní betony po stránce jejich složení a vlastností. Druhá část obsahuje ...
 • Využití tensografu při optimalizaci složení malty 

  Hrbáček, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá sledováním deformací cementových kompozitů během tuhnutí a tvrdnutí. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně. Následně se práce ...
 • Vývoj betonů s omezenými objemovými změnami 

  Martanová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou objemových změn betonu. Pozornost je věnována zejména smršťování betonu. Jsou popsány jednotlivé druhy objemových změn cementových betonů, důvod jejich vzniku, a způsoby, kterými ...
 • Vývoj kotevního expanzního materiálu na silikátové bázi s tepelnou odolností 

  Müller, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum a vývoj expanzní kotevní hmoty na silikátové bázi s vysokou teplotní odolností. Zkušenosti z praxe ukazují, že právě kritickou vlastností jsou objemové změny kotevních hmot ...
 • Výzkum příčin vzniku poruch betonových prvků typu Face Block 

  Eger, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na analýzu vlivů, které způsobují defekty betonových tvárnic. Zkušenosti z praxe ukazují, že defekty tvárnic se velmi často projevují ve formě trhlin. Velká míra výskytu defektů je přisuzována ...