Now showing items 1-5 of 5

 • Indukční průtokoměr 

  Kulenda, Vít
  Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...
 • Měření charakteristik ventilátorů 

  Coufalík, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o charakteristikách ventilátorů a jejich měření. Cílem je srovnání výsledků měření z certifikované zkušebny s výsledky z alternativního měřícího standu. V první části je čtenář obeznámen se ...
 • Měření průtoku plynů 

  Slováček, Antonín
  Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci nových laboratorních přípravků, které mají studentům v rámci laboratorních cvičení přiblížit metody měření průtoku vzduchu. Vytvořené přípravky a laboratorní úlohy umožní ...
 • Měření průtoků plynů 

  Hniličková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření objemového průtoku plynu, jejich rozdělení a technické řešení vybraných typů. Analýzou současných měřících metod. Dále porovnáním měřících průtokoměrů, jejich využití a funkčnost.
 • Nejistota nepřímého měření průtoku vzduchu 

  Rozsypal, Jakub
  Semestrální práce se zabývá nejistotami měření, především s ohledem na nepřímá měření. Jsou zde základní informace o této problematice. Dále je zde rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty měření objemového průtoku ...