Now showing items 1-2 of 2

  • Dřevěná střešní konstrukce planetária 

    Rantová, Katarína
    Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh drevenej konštrukcie zastrešenia planetária. Jedná sa o kopulu nad kruhovým pôdorysom, tvorenú drevenými oblúkovými rebrami z lepeného lamelového dreva.
  • Jezdecká hala ve Valašském Meziříčí 

    Rantová, Katarína
    Predmetom tejto diplomovej práce je návrh drevenej konštrukcie jazdeckej haly. Hala je jednoloďový objekt na pôdorysných rozmeroch 32,0m x 72,0m s výškou 10,0m. Nosná konštrukcia je tvorená drevenými oblúkovými rebrami z ...