Now showing items 1-5 of 5

 • Design MIG/MAG svářečky 

  Zelenitca, Darina
  Tématem této diplomové práce je design MIG/MAG svářečky, určené pro zámečnické a karosářské dílny. Diplomová práce zahrnuje analýzu existujících produktů ze stránky designérské a technické a věnuje se vlastnímu návrhu ...
 • Konstrukční návrh upínacího zařízení pro trubkové vodiče 

  Schaffelhofer, Igor
  Tato bakalářská práce je zaměřená na konstrukční návrh upínacího zařízení, které je součástí svařovacích polohovadel pro svařování trubkových hliníkových vodičů ve společnosti ABB. V teoretické části jsou uvedeny jednotlivé ...
 • Porovnání produktivity technologie svařování MAG a FCAW 

  Kutil, Petr
  Tato práce je zaměřena na obloukové svařování metodami MAG a FCAW. První část obsahuje stručný popis těchto technologií. Důraz je kladen na princip obloukového svařování v aktivním ochranném plynu a na přídavné materiály, ...
 • Robotické svařování hliníkových slitin 

  Pekárek, Mojmír
  Tato bakalářská práce pojedná o robotickém svařování hliníkových slitin. Je rozdělena do čtyř částí, které jsou rešeršním souhrnem poznatků této problematiky. První část je zaměřena na robotiku a základní rozdělení ...
 • Studium vlastností laserových svarů materiálu Hardox 450 při využití obloukového předehřevu 

  Debs, Martin
  V této diplomové práci je zkoumán vliv využití obloukového předehřevu metodou TIG při laserovém svařování 2 mm plechů materiálu Hardox 450. Jedná se o materiál, který svých dobrých mechanických vlastností dosahuje tepelným ...