Now showing items 1-15 of 15

 • Autosalon 

  Smrčka, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. Autosalon se nachází v Brně. Konstrukce je tvořena z trubek a válcovaných profilů. Šířka objektu je 36,5m, délka 42m a výška v nejvyšším ...
 • Hangár 

  Matějková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hangáru pro malá letadla v lokalitě Brno-Medlánky. Půdorysné rozměry jsou 40,0×44,0 m, výška konstrukce je 10,0 m. Byly vypracovány dvě předběžné ...
 • Letištní hala 

  Kulichová, Jana
  Konstrukce letištní haly je navržená jako ocelová.Práce byla navržena ve 2 variantách.Konstrukce haly je v půdoryse radiálně zakřivená s kruhovou výsečí na podélné straně. Konstrukce zastřešení se skládá z 8 příhradových ...
 • Multifunkční pavilon 

  Dvouletý, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce pavilonu, pro výstavní a jiné účely. Samotná stavba se nachází v blízkosti města Zlína. Byly vytvořeny předběžné návrhy nosné konstrukce, z nichž jeden byl ...
 • Nosná konstrukce autosalonu 

  Pelechová, Denisa
  Diplomová práce pojednáva o návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. Objekt se nachází v lokalitě Brna. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. Celková výška objektu je 17,395 m a délka 32,6 ...
 • Ocelová konstrukce autosalonu 

  Bystrianská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce autosalonu v Jihlavě. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 40,0 x 52,0 m a výška v nejvyšším bodě je 13,14 m. Nosnou konstrukci tvoří příhradový vazník, tvořený ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Drahokoupilová, Nikola
  Předmětem této závěrečné práce je návrh a posouzení ocelové sportovní haly ve městě Krnově. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355JR. Půdorysné rozměry objektu jsou 48,0 x 36,0 m, výška objektu je 16,78 m. Ke konstrukci ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Kratochvílová, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt sportovní haly určené pro volejbal. Jedná se o ocelovou konstrukci s obloukovým zastřešením z příhradových vazníků o rozpětí 30 m, k níž z jihovýchodní strany přiléhá objekt vestibulu s klubovnou, ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Brodová, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu v Ostravě. Objekt je uvažován jako trojlodní o půdorysných rozměrech 36x30 m. Nosnou konstrukci tvoří sloupy a obloukové příhradové ...
 • Přepočet a variantní návrh ocelové střešní konstrukce zimního stadiónu v Jihlavě 

  Bulíček, Radek
  Cílem diplomové práce je přepočet nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jihlavě a návrh variantního řešení nosné ocelové konstrukce střechy. Půdorysné rozměry zastřešení jsou 60 x 84 m. Stávající konstrukce ...
 • Sokolovna, Okříšky 

  Hobzová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sokolovny v katastrálním území městyse Okříšky (709778). Objekt je dvoupodlažní ve tvaru obdélníku s parkovištěm pro návštěvníky. Hlavní dominantou sokolovny je víceúčelové hřiště ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Vrátný, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Příbrami. Sportovní hala je situována v městské části Příbram II. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o půdorysných rozměrech haly 49 x 28 m a ...
 • Výstavní pavilon 

  Badár, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilónu. Budova se nachází ve městě Brno. Konstrukce je řešena ve dvou variantách. Varianta A je zastřešena obloukovou prostorovou deskou. Vnitřní půdorysné ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Felcman, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem za střešení ocelového sportovního bojektu. Půdorysné rozměry jsou 40 x 60 m se světlou výškou 13,076 m. Příčná vazba je tvořena příhradovým obloukovým vazníkem, jenž je kloubově ...
 • Zastřešení víceúčelového objektu 

  Jelínková, Markéta
  Cílem práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelového objektu. Řešený objekt se nachází v lokalitě Česká Třebová. Půdorysný rozměr má obdélníkový tvar 45,6 x 61,5m. Výška ve vrcholu ...