Now showing items 1-13 of 13

 • Konstrukce sportovní haly 

  Bednár, Michal
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci dřevěné, víceúčelové sportovní haly. Lokalita navrhované konstrukce se nachází v městě Hodonín. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 36 m x 55 m a výšky ...
 • Nosná oceľová konštrukcia športového centra 

  Dežerická, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej konštrukcie viacúčelového športového centra. Objekt má obdĺžnikový pôdorys s dĺžkou 56 m, šírkou 36 m a výškou 14 m. Objekt sa nachádza v Brne. Nosný ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Morks, Vojtěch
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení konstrukčních prvků ocelové sportovní haly situované v Liberci. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 42,0 x 31,2 m a výšku 11,7 m. Nosná konstrukce je tvořena sloupy a ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Smrčka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelové sportovní haly v Telči. Jako hlavní materiál byla navržena ocel S235. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 36 x 60 m. Světlá výška v nejvyšším bodě je 15,3 ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Makiš, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové haly. Objekt je situován do města Brna. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 60 × 80 m. Světlá výška konstrukce je 12,0 m a celková výška ...
 • Relaxační centrum 

  Gálik, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navržení zastřešení Relaxačního centra v Brně a co nejefektněji využít všechny konstrukční prvky. Základním stavebním materiálem je lepené lamelové dřevo a masivní dřevo, což výrazně zpříjemňuje ...
 • Sportovní hala v Jihlavě 

  Milich, Marek
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce zimního stadionu v Jihlavě o osových půdorysných rozměrech 43x85 m. Návrh byl vypracován ve 3 variantách, kde hlavní nosný systém složený z ...
 • Volnočasové centrum s ubytováním 

  Morcinková, Kateřina
  Novostavba volnočasového centra. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepen. Nosný systém je ze systému Porotherm doplněn železobetonovými sloupy. V přízemí se nachází velká vstupní hala, stravovací provoz, přednáškové a cvičící ...
 • Výstavní pavilon 

  Bystrianská, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce výstavního pavilonu v Brně. Rozpětí nosné konstrukce je 30,5 m, délka 53 m, výška v nejvyšším bodě 13,27 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. ...
 • Wellness hotel 

  Bambas, Vratislav
  Novostavba Wellness hotelu. Objekt je částečně podsklepen. Hotel se skládá ze tří částí. Střední trakt je železobetonový skelet a má pět nadzemních podlaží. Tato část slouží jako vstupní hala a hlavní schodiště. Boční ...
 • Zastřešení hokejového hřiště 

  Pauer, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení ledové plochy pro sportovní a rekreační využití v Kyjově. Jako hlavní materiál nosných prvků byla navržena ocel S355. Objekt má obdélníkový půdorys o ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Malchárek, Robert
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné obloukové konstrukce sportovní haly pro lokalitu Šumperk. Půdorysné rozměry objektu jsou 45,0 x 48,0 m s maximální výškou 15,0 m. Řešení je vybráno na základě ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Michálek, Vojtěch
  V diplomové práce je vypracován návrh zastřešení víceúčelového sportovního objektu o půdorysných rozměrech 35x48m, maximální výškou 16m. Konstrukce je uvažována pro oblast Brno. Návrh zastřešení je vypracován ve dvou ...