Now showing items 1-2 of 2

  • Katalogizace pružných výrobních systémů a obráběcích center 

    Selucký, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou pružných výrobních systémů a obráběcích center. V první části jsou popsány základní charakteristické vlastnosti pružných výrobních systémů a varianty jejich uspořádání. Jsou zde ...
  • Racionalizace obrábění skříní převodovek 

    Sádlo, Dominik
    Obsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové převodovky, která je součástí výrobků ...