Now showing items 1-7 of 7

 • Konstrukce frézky pro velkoplošné frézování 

  Ďurovec, Mikuláš
  Cieľom prace je návrh a konštrukcia veľkoplošnej CNC frézky pre obrábanie veľkých dosiek z polypropylénu. V prvej časti je definovaný CNC stroj, pokračuje rešerše na rozdelenia typov frézovacích strojov a dostupnosti strojov ...
 • Návrh konstrukce jednoúčelového stroje pro čelní frézování 

  Cagáň, Juraj
  V úvodných kapitolách opisuje bakalárska práca široké spektrum možností pri výbere komponentov vo fáze návrhu CNC stroja, či už z hobby alebo profesionálnej oblasti. Následne uvádza 3 koncepčné varianty kinematického ...
 • Návrh výrobní technologie ozubeného hřídele převodovky 

  Hulvej, Matúš
  Táto diplomová práca obsahuje zostavenie technologického projektu pojednávajúceho o návrhu výrobnej technológie ozubeného hriadeľa prevodovky a návrhu vhodnej alternatívnej technológie. Obsahom práce je rozbor súčiastky, ...
 • Návrh výroby univerzálního upínacího přípravku 

  Košútová, Katarína
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, výrobou a montážou univerzálneho upínacieho prípravku určeného pre malú domácu dielňu. Práca je rozdelená do celkov, ktoré na seba nadväzujú. V rámci teórie boli popísané technológie ...
 • Procesní kapaliny při obráběcích operacích 

  Vondra, Róbert
  Bakalárska práca sa zaoberá tematikou procesných kvapalín. V prvej časti práce sú charakterizované základné metódy trieskového obrábania s využitím procesných kvapalín. Následne popisuje funkcie procesných kvapalín a ...
 • Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce uvádza základné informácie v oblasti výroby tvarových súčastí na počítačovo riadených strojoch. Popisuje jednotlivé kroky od návrhu súčasti až po jej výrobu a zameriava sa hlavne na súhrn ...
 • Výroba ozubeného kola na univerzálních strojích 

  Hulvej, Matúš
  Táto bakalárska práca obsahuje zostavenie technologického projektu výroby ozubeného kolesa na univerzálnych strojoch. Obsahom práce je rozbor súčiastky, voľba materiálu, strojov a nástrojov a tvorba výkresovej dokumentácie ...