Now showing items 1-5 of 5

 • Lícování skici objektu s jeho snímkem 

  Kvasnička, Petr
  Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou detekování objektu s jeho náčrtkem, schématem, případně obrysem, který by měl reprezentovat porovnávaný objekt. Práce se zabývá tím, jak tuto problematiku vyřešit. Část ...
 • Manuál 

  Klusová, Katarína
  Směsice symbolů, autorit a teorií, které člověk dnešní společnosti vstřebává je pro mnohé zmatečným zdrojem manuálů jak se svým životem zacházet, rozhodovat se, nebo kterou politickou stranu volit. Zároveň přesně tyto ...
 • Návrh implementace aukčního systému pro galerie 

  Racký, Peter
  V mé diplomové práci zpracovávám implementaci aukčního systému do internetové prezentace galerie. Řešení bylo objednáno reklamní agenturou CCD Media, s.r.o. V součastnosti je trend zavádění aukcí, zejména elektronických ...
 • Webová aplikace pro hodnocení kvality obrazu a videa 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webové aplikaci pro hodnocení kvality obrazů a videí, a to především těm s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K hodnocení se používají metriky, jejichž výsledky budou sloužit pro věděcké účely a ...
 • Zpracování biomedicínských obrazů v prostředí LabVIEW 

  Mezuláníková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití vývojového prostředí LabVIEW pro analýzu a zpracování biomedicínských obrazových dat. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat program, který bude zpracovávat obrazová data ...