Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

    Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
    Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...