Now showing items 1-4 of 4

 • Empirical Casestudy on Approaches to Sampled Control 

  Burger, Alexandra; Wellhausen, Jens (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  Two main approaches on sampled control are compared, the descrete equivalent design and the direct discrete design. Both design methods are used to implement a control system for a real plant, DC-motor. It is shown that ...
 • Kontrolní rázové parametry při analýze dopravních nehod 

  Rábek, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Příspěvek pojednává především stavbu, vlastnosti, různé definice a význam četně diskutovaného kontrolního rázového ukazatele GEV. Primárně je nezbytné provést fundamentální odvození a teprve poté lze seriózně postulovat ...
 • Návrh stavového regulátoru pro stejnosměrný motor 

  Kuklík, Michal
  Tato práce se zabývá rozdělení stejnosměrných motorů a jejich možnosti regulace. Pro modelování byl vybrán stejnosměrný motor s cizím buzením MF 112 S od firmy EM Brno. V práci je popsán postupný návrh modelu motoru ve ...
 • WHITE CUBE2 

  Korbeličová, Klaudia
  Diplomová práca white cube2 sa zaoberá problematikou vnútorného priestoru galérie. Cieľom práce je vymedzenie ontologického statusu architektonického priestoru galérie a jej vystavovania sôch. Tejto časti predchádza ...