Now showing items 1-1 of 1

  • Vybudování efektivního elektronického obchodu pro malou firmu 

    Krejčík, Václav
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodování a jeho možnou aplikací ve firmě Inteka Brno, spol. s r. o. Hlavním cílem této práce je praktické využití teoretických poznatků z oblasti elektronického ...