Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobní společnosti 

  Beneš, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast managementu rizik v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důkladná analýza současného stavu mapuje problematiku BOZP z pohledu legislativy, možnosti aplikace ...
 • Bytový soubor Nová Dukla, technologická etapa spodní stavba 

  Záleský, Martin
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt spodní stavby, bytového domu Nová Dukla, Ústí nad Orlicí. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, velkoprůměrové piloty a základový monolitický ...
 • Chráněné bydlení Rajhrad - stavebně technologický projekt 

  Kubišová, Jana
  Cílem diplomové práce je stavebně-technologický projekt hrubé stavby Chráněného bydlení v Rajhradě. Součástí diplomové práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce, ...
 • Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce 

  Vančura, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zemních prací u přístavby posilovny ke stávajícímu objektu VZ Dukla ve městě Harrachov. V místě hlubokého zářezu do terénu je navržena mikropilotová záporová ...
 • Nemocnice v Pardubicích - příprava a organizace přístavby pavilonu 

  Záleský, Martin
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby přístavby Multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy pro CFA piloty a kontaktní ...
 • Provozovna Lukov - hrubá vrchní stavba 

  Mouka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy hrubé vrchní stavby provozovny v Lukově. Tato práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, technickou zprávu ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Brno - Soběšice 

  Těžký, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou vrchní hrubé stavby bytového domu ,,Na Kovárně“ v Brně – Soběšicích. Bakalářská práce je tvořena technickou zprávou, technologickým předpisem pro zdění a monolitický ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně 

  Vojtek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením etapy hrubé vrchní stavby bytového domu „Rezidence Erasmus“ v Brně, na ulici Hrnčířská. V rámci této práce byla zpracována technická zpráva, technologický předpis pro ...
 • Realizace vrchní stavby administrativní budovy v Brně 

  Hradečný, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Brně, která je realizována pomocí kompletního systémového řešení. Obsahuje logické a chronologické návaznosti ke zdárné realizaci ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby objektu bytového domu v Újezdu u Brna 

  Starnovský, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Újezdu u Brna. V rámci této práce byl zpracován výkres zařízení staveniště i s technickou zprávou zařízení staveniště, ...
 • Stavebně technologická etapa založení obytného souboru ve Křtinách 

  Kvapilová, Beáta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace vybrané etapy založení novostavby obytného souboru Na Křtině v Praze. Předmětem práce je provedení zemních prací a realizace základové desky. Stavba je zajímavá ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně 

  Paštika, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Stavebně technologická studie etapy založení výrobní haly na pilotách 

  Sviták, Marek
  Obsahem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace založení výrobní haly na pilotách. Projekt obsahuje technickou zprávu se zaměřením na zadanou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, položkový ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Boskovicích 

  Procházková, Šárka
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Boskovicích. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci, ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně 

  Malaník, Jan
  V diplomové práci je obsažen rozbor zemních prací, základových prací a hrubé spodní stavby bytového domu na ulici Kopečná 9 v Brně. Práce dále obsahuje postupné změny zařízení staveniště, podrobný časový plán na vybrané ...
 • Stavebně technologický projekt podnikatelského inkubátoru 

  Sviták, Marek
  Obsahem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu podnikatelského inkubátoru. Cílem tohoto stavebně technologického projektu je přiblížení postupu výstavby v rámci vypracování studie realizace hlavních ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní a skladovací haly v Hodoníně 

  Šrámek, Pavel
  Předmětem této práce je řešení stavebně technologického projektu na stavbě „Výrobní a skladovací hala v Hodoníně“ včetně technologického řešení s časovým i finančním plánem, technologickými předpisy vybraných činností, ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly s administrativní budovou 

  Prachař, David
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výrobní haly s administrativní budovou ve vsetínské průmyslové zóně Bobrky I. Tento stavebně technologický projekt obsahuje technickou zpráve ke stavebně technologickému ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby penzionu pro seniory 

  Karafiátová, Hana
  V diplomové práci jsou vypracovány vybrané části stavebně - technologického projektu Penzionu pro seniory. Stavba obsahuje 11 stavebních objektů, z nichž hlavní stavební objekt je řešen podrobněji. V rámci této práce je ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...