Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

    Benda, Tomáš
    Tato diplomová práce sestává ze dvou samostatných částí – teoretické a praktické. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem systémů řízení BOZP a systémem řízení prevence závažných havárií, spolu s legislativou v ...