Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům v Praze - stavebně technologická studie půdní vestavby 

  Pražák, František
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologickou studii se zaměřením na půdní vestavbu bytového domu v Praze 6, městské části Bubeneč. Stavebně technologický projekt řeší pro zadanou technologickou etapu ...
 • Příprava a realizace auditu BOZP 

  Niče, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou a realizací auditu BOZP v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány současné trendy v oblasti BOZP a dále je věnována pozornost bezpečnosti práce, včetně pracovní úrazovosti ...
 • Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu 

  Langrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. Pro tyto technologické etapy bude vypracován ...
 • Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu 

  Hovorková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie přestavby zemědělského objektu v Králově Lhotě, se zaměřením na provádění nástavby objektu a jeho zastřešení. Pro tyto technologické etapy ...
 • Stavebně technologický projekt pro výstavbu bytového domu v Olomouci 

  Stehlík, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je technologie provádění hrubé horní stavby na novostavbě bytového domu v Olomouci – Klášterní Hradisko. Obsahem jsou technické zprávy, situace stavby a zařízení staveniště, technologické ...
 • Technologická etapa horní stavby bytového objektu 

  Karel, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení horní hrubé stavby bytového objektu v náchodě. V této práci se řeší technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost práce, časový plán, ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby montovaného domu 

  Stehlík, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provádění hrubé horní stavby na novostavbě rodinného domu v Bílkovicích nad Svitavou. Obsahem jsou technické zprávy, situace stavby a zařízení staveniště, technologické předpisy, ...