Now showing items 1-17 of 17

 • Aquapark ve Znojmě 

  Andrej, Patrik
  Predmetom bakalárskej práce je návrh a posúdenie oceľovej konštrukcie aquaparku v meste Znojmo. Dispozičné riešenie zohľadňuje požiadavky umiestnenia stavby. Objekt má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 24,0 x 50,0 m a výška ...
 • Autosalon 

  Kováčová, Zuzana
  Predmetom bakalárskej práce je statické a konštrukčné riešenie oceľovej konštrukcie autosalónu v Trnave. Ide o dvojloďnú konštrukciu s pultovou strechou. Ako prvé bolo spočítané zaťaženie a následne určené konštrukčné ...
 • Business centrum 

  Dežerická, Lucia
  Úlohou diplomovej práce je návrh a posúdenie dvoch odlišných variant oceľovej konštrukcie administratívneho centra. Objekt je situovaný v meste Uherské Hradiště. Jedná sa o niekoľko-podlažnú konštrukciu, ktorej pôdorysné ...
 • Kapitulská ulice 22, Trnava 

  Szakácsová, Diana
  Cieľom diplomovej práce je nájdenie vhodného využitia parcely na Kapitulskej ulici 22 v Trnave. Parcela sa nachádza v centrálnej časti města, v jeho historickom kontexte. V náväznosti na to som sa snažila zachovať súčasný ...
 • Nákupní galerie 

  Altoff, Tomáš
  Predmetom diplomovej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie obchodnej galérie. Objekt je situovaný v meste Ostrava. Pôdorys má tvar obdĺžnika a polkruhu. Celkové pôdorysné rozmery sú 72,5 x 55,0 m. Maximálna výška ...
 • Obchodní dům 

  Čierny, Juraj
  Cieľom tejto práce je navrhnutie konštrukcie obchodného domu v meste Banská Bystrica na území Slovenska. Minimálna pôdorysná zastavaná plocha činí 2 000 m2. Minimálny počet podlaží je stanovený na 2. Navrhnutá stavba sa ...
 • Ocelová konstrukce letištního hangáru 

  Kuba, Michal
  Obsahom práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie jednoloďového halového objektu letiskového hangáru, určeného pre parkovanie športových lietadiel v okolí mesta Zlín. Pôdorysné rozmery objektu sú 36 x 78 m. Hlavná nosná ...
 • Ocelová konstrukce skladovacího objektu 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej konštrukcie skladovacieho objektu a jeho statické posúdenie. Konštrukcia haly je riešená ako dvojlodná. Pôdorysné rozmery haly sú 50 x 60 m. Konštrukcia je tvorená rovinnými ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu, určeného pre volejbalové tréningy a podujatia v okolí mesta Brno. Pôdorysné rozmery sú v tvare obdĺžnika s rozmermi 30 m x 40 m. ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Altoff, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Objekt má pôdorys v tvare obdĺžnika. Dĺžka haly je 58,5 m, šírka konštrukcie 44,0 m a výška ...
 • Pevnostní posouzení ocelové konstrukce manipulační traverzy 186 t 

  Korenko, Miroslav
  Táto práca sa zaoberá pevnostnou analýzou manipulačnej traverzy 186 t. Hlavnou náplňou práce je vykonať pevnostnú kontrolu pomocou metódy konečných prvkov. Pre výpočet bol použitý program NX I-DEAS. Súčasťou práce je tiež ...
 • Planetárium v Brně 

  Revayová, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Šandor, Peter
  Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch variant viceúčelovej sportovnej hale v lokalite Litoměřice. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 38x38metrov a výška objektu je 16metrov. Materiál je použitý ocele S235 a betónu ...
 • Výrobný areál ITAB Boskovice - hrubá vrchná stavba 

  Panáček, Jakub
  Cieľom práce je navrhnúť a popísať stavebne technologickú etapu hrubej vrchnej stavby výrobnej haly, ktorá je súčasťou Výrobného areálu ITAB. Práca je zameraná na rozpočet, časový harmonogram, zaistenie zdrojov energii, ...
 • Zastřešení nádvoří administrativních budov 

  Baculak, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením zastrešenia nádvoria administratívnych budov. Konštrukcia je pravidelného pôdorysného tvaru a výška zastrešenia je 15,0 m. Materiál konštrukcie je oceľ S355, šrouby 8.8., oceľ ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Koteš, Mário
  Úlohou diplomovej práce je vypracovať návrh a posúdenie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Viacúčelová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 m. Hala je tvorená priečnymi väzbami z oceľových ...